Uncategorized

The role of technology in Nepal’s development: How technology is helping Nepal to improve its infrastructure and drive economic growth.

Technology plays a crucial role in Nepal’s development and is helping the country to improve its infrastructure and drive economic growth. Nepal is a landlocked country located in South Asia, with a population of over 29 million people. It is one of the poorest countries in the world, with a GDP per capita of just …

The role of technology in Nepal’s development: How technology is helping Nepal to improve its infrastructure and drive economic growth. Read More »

Free मा Website ko Domain दर्ता कसरी गर्ने ?

Free मा Website ko Domain दर्ता गराइरहेकोछ । चांडै दर्ता गराउनुहोस्, नत्र हजुरको नामको अर्कैले दर्ता गर्नेछ । नमस्ते हामी Sapkota Technologiesबाट । वेभसाइट बनाउन बुझ्नुपर्ने ३ वटा कुराहरु रहेकाछन् : 1)Web hosting: ( वेभसाइटलाइ अनलाइन ल्याएर सर्भरमा अपलोड गर्ने काम । ), 2) Domain registration: (वेभसाइटको ठेगानालाई अफिसियल्ली दर्ता गर्ने काम । ), 3) …

Free मा Website ko Domain दर्ता कसरी गर्ने ? Read More »