Free मा Website ko Domain दर्ता कसरी गर्ने ?

Free मा Website ko Domain दर्ता गराइरहेकोछ । चांडै दर्ता गराउनुहोस्, नत्र हजुरको नामको अर्कैले दर्ता गर्नेछ ।नमस्ते हामी Sapkota Technologiesबाट । वेभसाइट बनाउन बुझ्नुपर्ने ३ वटा कुराहरु रहेकाछन् :1)Web hosting: ( वेभसाइटलाइ अनलाइन ल्याएर सर्भरमा अपलोड गर्ने काम । ), 2) Domain registration: (वेभसाइटको ठेगानालाई अफिसियल्ली दर्ता गर्ने काम । ), 3) SSL certificate: …

Free मा Website ko Domain दर्ता कसरी गर्ने ? Read More »